Inspeksjoner

CompressImage (1)EB Marine utfører undervannservice og rengjøring av alle typer konstruksjoner som f.eks:
– sjøledninger
– kaier
– skip og rigg

Rengjøring og børsting av skrog og propeller utføres ved egenprodusert børstemaskin.

EB Marines dykkere har lang erfaring og innehar internasjonale sertifikater for “inshore” og “offshore” dykking. Firmaet innehar godkjenning fra Det Norske Veritas og Lloyd’s Register for utføring av undervannsinspeksjoner av båter og mobile offshore installasjoner.

Inspeksjonene utføres med moderne utstyr av høy kvalitet. Via monitor og 2-veis kommunikasjon på overflaten kan oppdragsgiver selv følge dykkeren underveis. All kommunikasjon, dybder, klokkeslett og eventuelle posisjoner kommer med på opptaket. Ønskes dokumentasjon raskt, og oppdragsgiver selv ikke har anledning til å delta under dykking, kan DVD-kopi utleveres på stedet. Digitale bilder, dykkerlogg og eventuelle innmålingsdata kan sendes via e-post.

24 timers service;
EB Marine er alltid tilgjengelig. Vår vaktordning gjør at du kan få tak i kvalifiserte dykkere uansett når på døgnet du ringer. Gjelder det inspeksjoner, skader eller trosse i propeller, ta kontakt med oss for kvalifisert assistanse.

TOP