HMS

EB Marine dykker bruker hjelm og vernesko ved murbygging.

Hos EB Marine kommer sikkerheten i første rekke.

HMS hos EB Marine Dykkerfirma og undervannsentreprenør

HMS -arbeidet hos EB Marine skal foregå systematisk i henhold til de aktuelle lover og forskrifter som regulerer virksomheten. Dette gjelder i forhold til våre ansatte i roller som industridykkere og i administrasjon og i forhold til det ytre miljø.

Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig avfall/ utslipp. Vi er en IA-bedrift.

EB Marine har et kvalitetssikrings- og internkontrollsystem som er bygd opp mot ISO9000, samt på Arbeidstilsynets regelverk av 1. januar 1991.

Regelverkene stiller strenge krav til utstyr, personlige sertifikater som yrkesdykker, forsikringer og dykkeprosedyrer.

EB Marine er medlem av Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EB Marine innehar sentral godkjenning som ansvarlig utførende og kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3, som er øverste nivå for ansvarsrett.

TOP