Utstyr

Utstyr – for dykking og land.

Stort krav for både industridykker / yrkesdykker og dykkerutstyr.

Å jobbe under vann er fysisk krevende og setter store krav både til dykker og utstyr. Alle oppdrag utføres med eget sertifisert utstyr og personell. Inspeksjon utføres med moderne utstyr av høy kvalitet. Les mer om våre yrkesdykkere og utstyr nedenfor for å så spisse det ut til ønsket informasjon.

EB Marine dykkerfirma har seks operative dykkestasjoner for våre yrkesdykkere.

Dykkestasjonene inkluderer moderene utstyr av høy kvalitet, og inneholder monitorer og 2-veis kommunikasjon, slik at oppdragsgiver kan følge inspeksjoner med mer om ønskelig fra overflaten. Se mer av vårt utstyr her:

EB_marine_dykkebil_kranbil_lastebil_man_kompakt_yrkesdykker_anleggsdykker_arbeidsdykker_flere

ROV – undervannsinspeksjon for undervannsarbeid.

EB Marine dykkerfirma har erfaring med å operere ROV i krevende situasjoner der det ikke egner seg å bruke yrkesdykker. Vi har 2 komplette observasjons-ROV system på lager av typen Outland 1000. Det sies at vi er det firma med flest driftstimer på dette systemet i verden. Dette da den var essensiell i blant annet fundamenteringsprosessen for den nye E136 Tresfjordbrua. Les mer om tjenester med ROV her:

EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_ledning_logo_front

EB Marine Dykkerfirma har sjøutstyr for industridykkere som utfører ulike undervannsarbeid.

Her omfavner ulike lektere, slepebåt og arbeidsbåt. Se mer om vårt sjøutstyr her:

Teodora

EB Marine Dykkerfirma har en stor maskinpark, også innen anleggsutstyr.

Dette for tjenester som bore, sveise, brenne, kappe, betongpumper og mye mer for å kunne yte våre tjenester som undervannsentreprenør. Se mer av vårt utstyr her:

EB_marine_PE_ledning_ror_senking_pumpe_pigging_utstyr_dykker_sveising_anlegg_anleggsdykking

Kammerkonteiner for yrkesdykkere.

EB Marine har per i dag ett kammer som er Ø1400mm inklusiv dykkestasjon, som blir brukt til kammerberedskap og overflatedekompresjon. Les mer om utstyr her:

CompressImage (1)

EB Marine dykkerfirma ligger til ved Gandsfjorden på Forus.

Området og bygget er opparbeidet og tilrettelagt for å drive med anleggsdykking.
I tillegg til kontorfasiliteter i 2.etasje inneholder bygget et stort og godt lager, tørkerom med mer. Se mer om hvor vi holder til å vår utstyrshall her:

CompressImage (2)

TOP