Dykkestasjoner

EB Marine har seks operative dykkestasjoner.

Dykkestasjonene inkluderer moderene utstyr av høy kvalitet, og inneholder monitorer og 2-veis kommunikasjon, slik at oppdragsgiver kan følge inspeksjoner med mer om ønskelig fra overflaten.

Av utstyr kan vi nevne:

3 stk lett lastebil med komplett dykkestasjon for to dykkere. Bilene er rigget med høytrykks-luftbank og lavtrykkskompressor. Således kan de brukes til anleggsdykking over lengre tid med tilkobling av 3 fase strøm, eller frittstående med luft i fra flaskebank. Bilene er innredet med garderobe/skifterom, tørkerom/verksted, og dykkekontroll med panelstyring, kommunikasjon og videosystem. Slik blir det enkelt for kunden å følge med og ha en aktiv rolle i gjennomføring av operasjonen.

EB_marine_dykkebil_kranbil_lastebil_man_kompakt_yrkesdykker_anleggsdykker_arbeidsdykker_flere
Noen av EB Marines lastebiler stillt opp ved basen i Stavanger, Rogaland. Bilene er rigget for anleggsdykking/yrkesdykking med komplett utstyr for to dykkere og dykkekontroll med video og kommunikasjon.

EB_marine_dykkerbil_dykkebil_dykkestasjon_arbeidsdykker_yrkesdykker_anleggsdykker_dive_control_desinfeksjon_dykkerutstyr_umbilical_kmb_18b EB_marine_dykkerbil_dykkebil_dykkestasjon_arbeidsdykker_yrkesdykker_anleggsdykker_dive_control_desinfeksjon_dykkerutstyr_umbilical_kmb_18b_fjell EB_marine_mur_muring_arbeidsdykk_arbeidsdykker_yrkesdykker_deepsea_risoy_haugesund_anlegg_dykking
Bilder: EB Marines mobile lettlastebiler med dykkestasjoner i arbeid.

2 stk lettbåter som kan fraket på henger/lasteplan og settes ut der jobben skal utføres.
EB_marine_dykkebil_kranbil_lastebil_man_kompakt_yrkesdykker_anleggsdykker_arbeidsdykker_effer_transport EB_marine_dykkerbil_dykkebil_dykkestasjon_arbeidsdykker_yrkesdykker_anleggsdykker_dive_control_desinfeksjon_dykkerutstyr_umbilical_kmb_18b_pe_bat_dykkerigg_dykkeriggen_senk
Bilder: EB Marines lettbåter benyttet i forbindelse med arbeidsdykking.

3 stk kammerkonteinere med dekomperjonskammer. To av disse er rigget for dykking, hvorav en er operativ på dykke/anleggslekteren Teodora.

Lekter_Teodora_Broltus_SWAN_Claudius_EB_marine_dykking_dykker_Stavanger_Haugesund_Rogaland
Bilde: Dykke/anleggs-lekteren Teodora i forbindelse med reparasjon av en 710mm PE-ledning ved Husøy i Karmsundet.

1 stk mobilt dykke skap på 750 kg. Dette kan flyttes med alt fra jekketralle til helikopter.

EB_marine_dykkeskap_dykker_skap_fjell_dykking_i_fjellvann_demning_inspeksjon EB_marine_dykkerbil_dykkebil_dykkestasjon_arbeidsdykker_yrkesdykker_anleggsdykker_dive_control_desinfeksjon_dykkerutstyr_umbilical_kmb_18b_pe_bat_dykkerigg_dykkeriggen_dykk EB_marine_lekter_IRENE_RISA_Boring_borelekter_borerigg_Claudius_dykking_yrkesdykking_anleggsdykking_karmoy
Bilder: Dykkeskapet er en meget mobil og allsidig dykkestasjon, der adkomst med andre stasjoner er vanskelig.

1 stk mindre mobil dykkerigg for 2 stk dykkere. Denne benyttes spesiellt i mindre lettbåter og der det er begrenset med plass. Denne riggen har i likhet med alle de andre dykkestasjonene mulighet for opptak av video og kommunikasjon.

EB_marine_dykkerigg_dykker_rigg_transport_transportabel_frakt_anleggsdykking_fjellvann EB_marine_dykkerbil_dykkebil_dykkestasjon_arbeidsdykker_yrkesdykker_anleggsdykker_dive_control_desinfeksjon_dykkerutstyr_umbilical_kmb_18b_pe_bat_dykkerigg_dykkeriggen
Bilder: Den minste av yrkesdykker-riggene til EB Marine.

TOP