Dukforskaling / Erosjonssikring
PE-rørledninger / Sjøledninger

Referanser

Våre yrkesdykkere utfører alle typer oppdrag under vann.                          Sveising, kutting/brenning, fornying av anoder undervannsinspeksjoner, undervannsstøping, undervannsreparasjoner, erosjonssikring med spesialtilpassede betongmadrasser, legging av PE-Rørledninger og alle sjøledninger, børsting av skrog og propeller, vedlikeholdsarbeid for skip og rigg, reparasjon av kaier, sprengning og massefjerning, ROV inspeksjoner og fundamentering til broer.

Kort sagt,  vi ingen grenser under vann!

Referanseliste:

Dukforskaling / Erosjonssikring

Referanseliste:

PE-Rørledninger & sjøledninger

Flomsikring av Venezia, Italia

EB Marine stod for leveranse av 27 000 kvadrat med betongmadrasser for MOSE prosjektet i Italia. Antiflomsystemet MOSE (Modulo Sperimentale Elettromeccanico) er et system av diker og mekaniske porter som i prinsippet skal hindre Venezia fra å bli oversvømmet.