VårT UTSTYR

Utstyr – for dykking og land

Stort krav for både industridykker / yrkesdykker og dykkerutstyr.

Å jobbe under vann er fysisk krevende og setter store krav både til dykker og utstyr. Alle oppdrag utføres med eget sertifisert utstyr og personell. Inspeksjon utføres med moderne utstyr av høy kvalitet. Les mer om våre yrkesdykkere og utstyr nedenfor for å så spisse det ut til ønsket informasjon.
Dykkestasjoner

EB Marine dykkerfirma har seks operative dykkestasjoner for våre yrkesdykkere. Dykkestasjonene inkluderer moderene utstyr av høy kvalitet, og inneholder monitorer og 2-veis kommunikasjon, slik at oppdragsgiver kan følge inspeksjoner med mer om ønskelig fra overflaten.

ROV
EB Marine dykkerfirma har erfaring med å operere ROV i krevende situasjoner der det ikke egner seg å bruke yrkesdykker. Vi har 2 komplette observasjons-ROV system på lager av typen Outland 1000. Det sies at vi er det firma med flest driftstimer på dette systemet i verden. Dette da den var essensiell i blant annet fundamenteringsprosessen for den nye E136 Tresfjordbrua.
Sjøutstyr

EB Marine Dykkerfirma har sjøutstyr for industridykkere som utfører ulike undervannsarbeid. Her omfavner ulike lektere, slepebåt og arbeidsbåt.

Anleggsutstyr
EB Marine Dykkerfirma har en stor maskinpark, også innen anleggsutstyr.
Dette for tjenester som bore, sveise, brenne, kappe, betongpumper og mye mer for å kunne yte våre tjenester som undervannsentreprenør.
Kammerkonteiner
Kammerkonteiner for yrkesdykkere.
EB Marine har per i dag ett kammer som er Ø1400mm inklusiv dykkestasjon, som blir brukt til kammerberedskap og overflatedekompresjon.
Bygg
EB Marine dykkerfirma ligger til ved Gandsfjorden på Forus. Området og bygget er opparbeidet og tilrettelagt for å drive med anleggsdykking. I tillegg til kontorfasiliteter i 2.etasje inneholder bygget et stort og godt lager, tørkerom med mer.
Dykkestasjoner
ROV
Sjøutstyr
Anleggsutstyr
Kammerkonteiner
Bygg

Vi har ingen grenser under vann!

EB Marine ligger strategisk plassert på Forus ved Gandsfjorden, og har totalt 22 ansatte hvorav 13 er yrkesdykkere med bred kompetanse og lang erfaring, samt personell ansatt på prosjektbasis.

EB Marine har et godt fotfeste i markedet, og vårt primære nedslagsfelt er Sør-Vestlandet: Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, men vi tar også undervannsentreprenør oppdrag i hele Norge, offshore og i utlandet. Våre dykkertjenester og tjenester er rettet mot den offentlige sektor, entreprenører, shippingagenter og konsulenter innen anlegg.

Trenger du en dyktig yrkesdykker? Kontakt EB Marine!

Pin It on Pinterest