EB MARINE

Vi har ingen grenser

under vann

Skip og rigg

PE-rørledninger

Erosjonssikring

Anlegg

ROV

Skip og rigg

PE-rørledninger

Erosjonssikring

Anlegg

ROV

EB MARINE – Din undervannsentreprenør

Yrkesdykkere som har ingen grenser under vann!

Som industridykker utfører vi flere ulike oppdrag under vann. Noe av dette er sveising, kutting/brenning, montering av anoder, undervannsinspeksjoner, erosjonssikring med spesialtilpassede betongmadrasser, legging av PE-Rørledninger og alle sjøledninger, tjenester for skip og rigg og mye mer. Kort sagt, har vi ingen grenser under vann!

Om EB Marine

EB Marine AS ble etablert i Stavanger i 1983, og har siden den gang vokst gradvis både i omfang og omsetning som en undervannsentreprenør. Våre tjenester er rettet mot den offentlige sektor, entreprenører, shippingagenter og konsulenter innen anlegg.

Våre tjenester

EB Marine har spesialisert seg på “inshore” undervannsarbeid. Her omfattes mange ulike tjenester som reparasjon av kaier, erosjonssikring av sjøbunn med duk forskaling, mekaniske arbeider, samt plastsveising, gass- og VA ledninger med mer.

Vårt utstyr

Store krav for både industridykker og dykkerutstyr. Å jobbe under vann er fysisk krevende og setter store krav både til dykker og utstyr. Alle oppdrag utføres med eget sertifisert utstyr og personell. Inspeksjon utføres med moderne utstyr av høy kvalitet.

Instagram feed 

Facebook feed

2 weeks ago

EB Marine AS

EB Marine #dykkerfirma #yrkesdykker #undervannsentreprenør #subseaservices #anleggsdykking #undervannsarbeid #commercialdiving #constructiondivers #professionaldiving #maritimtanleggsarbeid #stavanger #norway #viharingengrenserundervann ...

View on Facebook

3 weeks ago

EB Marine AS

EB Marine #dykkerfirma #undervannsarbeid #anleggsdykking #subseaservices #rov #commercialdiving #undervannsinspeksjon #viharingengrenserundervann #froskemann #maritimtanleggsarbeid ...

View on Facebook

4 weeks ago

EB Marine AS

EB Marine #dykkerfirma #anleggsdykking #undervannsarbeid #subseaservices #cpmåler #anoder #målingavskip # målingavskrog #skipsinspeksjon #skrog #undervannsarbeid #undervannsinspeksjon #underwaterinspection #underwaterinspections #commercialdiving #undervannsentreprenør #maritimtanleggsarbeid #froskemann #viharingengrenserundervann ...

View on Facebook

Vi har ingen grenser under vann!

EB Marine har et godt fotfeste i markedet, og vårt primære nedslagsfelt er Sør-Vestlandet: Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, men vi tar også undervannsentreprenør oppdrag i hele Norge, offshore og i utlandet.

Pin It on Pinterest