Vi har viktige godkjenninger:

Våre sertifikater

Startbank, 13.09. 2021

Vi er godkjent i Startbank.

Achilles, 21.08. 2021

Vi er godkjent i Achilles.

Utilities-NCE 28.05. 2022

Vi er godkjent av Achilles Utilities NCE

DNV-GL 21.08. 2021

Vi er godkjent av DNV-GL.

Sentral Godkjenning 18.09. 2023

Vi har Sentral godkjenning tiltaksklasse 3.

Firmaattest

Vi har firmaattest i Brønnøysundregisteret.