OM EB MARINE

HMS & Kvalitet hos EB Marine

HMS -arbeidet hos EB Marine skal foregå systematisk i henhold til de aktuelle lover og forskrifter som regulerer virksomheten. Dette gjelder i forhold til våre ansatte i roller som industridykkere og i administrasjon og i forhold til det ytre miljø.

Arbeidsmiljøet skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel, verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og miljøskadelig avfall/ utslipp. Vi er en IA-bedrift.

EB Marine har et kvalitetssikrings- og internkontrollsystem som er bygd opp mot ISO9000, samt på Arbeidstilsynets regelverk av 1. januar 1991.

Regelverkene stiller strenge krav til utstyr, personlige sertifikater som yrkesdykker, forsikringer og dykkeprosedyrer.

EB Marine er medlem av Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

EB Marine innehar sentral godkjenning som ansvarlig utførende og kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3, som er øverste nivå for ansvarsrett.

Hos EB Marine kommer sikkerheten i første rekke.

Vi har ingen grenser under vann!

EB Marine ligger strategisk plassert på Forus ved Gandsfjorden, og har totalt 19 ansatte hvorav 14 er yrkesdykkere med bred kompetanse og lang erfaring, samt personell ansatt på prosjektbasis.

EB Marine har et godt fotfeste i markedet, og vårt primære nedslagsfelt er Sør-Vestlandet: Hordaland, Rogaland og Vest-Agder, men vi tar også undervannsentreprenør oppdrag i hele Norge, offshore og i utlandet. Våre dykkertjenester og tjenester er rettet mot den offentlige sektor, entreprenører, shippingagenter og konsulenter innen anlegg.

Trenger du en dyktig yrkesdykker? Kontakt EB Marine!

Pin It on Pinterest