OM EB MARINE

HMS & Kvalitet hos EB Marine

HMS & Kvalitetsarbeidet hos EB Marine er systematisk og i henhold til de aktuelle lover, forskrifter og standarder som regulerer virksomheten. Dette gjelder i forhold til våre ansatte i roller som yrkesdykkere, i administrasjon og i forhold til det ytre miljø. Videre arbeider vi målbevisst for å ha bærekraftige systemer og resultater innen Helse, Miljø, Sikkerhet, Ytre Miljø og Kvalitet. Et resultat av dette vil være at alle parter som har interesse i oss, møter en lærevillig organisasjon og et verdiskapende selskap.

EB Marine’s arbeidsmiljø skal fremme arbeidsevne, læring, helse og trivsel samt verne mot arbeidsrelatert sykdom, arbeidsulykker og beskytte miljøet gjennom reduksjon i ressursbruk og avfall. Vi var en IA-bedrift fra 2007 til ordningen ble avviklet, men vi beholder de interne avtalene og ordningene som er innarbeidet i virksomheten. 

EB Marine har et ledelsessystem for HMS & Kvalitet som er i henhold til og eller tilfredsstiller relevante krav i:

  • Internkontrollforskriften
  • Relevant lovgivning som dykkerarbeid og rederi
  • Standarder for ledelsessystemer ISO 9001 (Kvalitet), ISO 14001 (Ytre Miljø) og ISO 45001 (Arbeidshelse og sikkerhet)
  • Bransjenormer og standarder som NBU bransjestandard, NS-EN 805 Vannforsyning og NS 3124 Sjøledninger.

Regelverket stiller strenge krav innen dykking til utstyr, personlige sertifikater, forsikringer og dykkeprosedyrer. EB Marine er medlem av Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører (NBU), Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) og Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). 

EB Marine innehar sentral godkjenning som ansvarlig utførende og kontrollerende for anlegg, konstruksjoner og installasjoner i tiltaksklasse 3, som er øverste nivå for ansvarsrett.

Hos EB Marine kommer sikkerheten i første rekke.