Visjonen vår og våre verdier

Vår visjon

Undervannsentreprenøren med de beste løsningene
 • Svar på kundens utfordring
 • Rett kvalitet i material og utførelse
 • Innovative løsninger
 • Kostnadseffektive
 • Sikkerhet for mennesker, miljø og materiell

Gode og bærekraftige løsninger for kunden, samfunnet og EB Marine

Våre verdier

Yrkesstolthet

Yrkesstolthet kjennetegner oss/en EB ansatt – Vi:

 • Har kundens behov/forventninger som hovedfokus
 • Leverer rett kvalitet i henhold til lovverk, kontrakter og bransjestandarder
 • Arbeider effektivt og målrettet
 • Er fleksible, løsningsorienterte og åpne for nye innspill
Ærlighet

Ærlighet og åpen kommunikasjon kjennetegner oss – Vi:

 • Søker kundens beste og kundetilfredshet
 • Er tillitsfulle og viser respekt
 • Jobber som et team for å oppnå best resultat
 • Verdsetter alle ansatte og alles bidrag
Sikkerhet

Sikkerhet kommer først – i alle ledd i organisasjonen – vi vil jo alle komme hele hjem – Vi:

 • Vurderer fortløpende risiko
 • Følger etablerte rutiner
 • Ser avvik som en mulighet til forbedring
 • Er tilstede og holder fokus til jobben er ferdig og ryddet
 • Tar vare på personell, miljø og materiell

«Ingen grenser under vann – kun et hav av muligheter»