Kammerkonteiner

Kammerberedskap – overflatedekompresjon

EB Marine dykkerfirma har pr i dag ett kammer som er Ø1400mm inklusiv dykkestasjon, som blir brukt til kammerberedskap og overflatedekompresjon for våre industridykkere.

Vårt nyeste trykkammer.
Kammeret har følgende mål; Ø1800mm.
Dette kammeret er rigget for totalt seks personer, og vil i hovedsak bli brukt til overflatedekompresjon og beredskap.
Kammeret egner seg også godt til oksygenbehandling.

Ta kontakt med oss for ytterligere informasjon.

For å se tegninger av nytt kammer klikk her.


CompressImage (1)
. CompressImage CompressImage (2)

TOP