ROV

ROV til krevende undervannsarbeid

EB Marine dykkerfirma har erfaring med å operere ROV i krevende situasjoner der det ikke egner seg å bruke yrkesdykker. Vi har 2 komplette observasjons-ROV system på lager av typen Outland 1000. Det sies at vi er det firma med flest driftstimer på dette systemet i verden. Dette da den var essensiell i blant annet fundamenteringsprosessen for den nye E136 Tresfjordbrua.

Våre ROV’er er egnet til blant annet:
– Observasjon der risikoanalyse ikke tillater bruk av dykker.
– Inspeksjon i trange områder, slik som rør-system og lignede.
– Inspeksjon av sjøkabler/sjøledninger.
– Inspeksjon/kartlegging av bunn og dybder med video.
– Forskning og prøvetaking.

Vi kan tilpasse ROV’en til ditt formål, ta kontakt med din problemstilling!

EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_ledning_logo_front EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_forskning_krabbe EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_ledning_forskning_seismikk_krabbe

Bilder: EB Marines ROV Outland 1000 i forbindelse med forskningsprosjekt på krabber og effekt av seismikkskyting. Undervannsarbeid

EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_ledning_bro_bru EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_tresfjord_brua EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_tresfjord_fundamentering

Bilder: Outland 1000 ROV brukt som observasjons-ROV i forbindelse med bygging av E136 Tresfjordbrua. – Undervannsentreprenør med yrkesdykkere.

EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_tresfjord_stavanger_rogaland_haugesu EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker_ledning EB_marine_rov_services_tjenester_subsea_observasjon_observation_dykker_fundamentering_farlig_yrkesdykker_arbeidsdykker_anleggsdykker

Bilder: ROV brukt til observasjon av dykker-arbeid og til inspeksjon av PE-rør, sjøledningner, ned mot 80 meter dybde ved Stavanger i Rogaland.

TOP